nieuwsbericht

8 veelgestelde vragen over de uitvoering van de actieagenda

Wij kijken terug op een zeer geslaagde lancering van Wind Meets Industry met actieve deelname van vele mensen. We hebben veel vragen en reacties binnengekregen die tijdens de lancering niet aan bod konden komen. Daarom hebben we al deze vragen samengevoegd tot acht vragen waarmee we antwoord geven op de meest besproken thema’s

1. Wat is het doel van de kennissessies?

Samenwerken begint bij elkaar beter leren begrijpen. De Wind meets Industry coalitie wil kennisdelen tussen de industrie- en windsector gaan faciliteren, waardoor investeringsafwegingen in beide sectoren duidelijker worden. Dit kan aan de hand van gesprekken, bezoeken of casusvoorbeelden. Zo kunnen bedrijven die al samenwerken uitleggen hoe ze dat gedaan hebben. Barrières voor een succesvol elektrificatieproject kunnen juist weer worden gedeeld. De kennissessies gaan niet over het delen van concurrentiegevoelige data, maar over de overwegingen en factoren die in beide sectoren spelen.

2. Kijken jullie naar de korte- of de lange termijn (of allebei)?

Kansen en barrieres kunnen per sector of zelfs per bedrijf enorm uiteenlopen. De coalitie heeft korte- en lange termijn uitdagingen gescheiden in haar Actie agenda. In sommige sectoren wordt bijvoorbeeld nog hard gezocht naar nieuwe innovatieve technieken om te kunnen elektrificeren. De coalitie wil kennisinstellingen betrekken bij Wind meets Industry om die lange termijn elektrificatie-uitdagingen verder te verkennen.

3. Hoe willen jullie gaan werken aan de afstemming tussen vraag en aanbod?

De coalitie wil gezamenlijke groeiplannen voor vraag en aanbod ontwikkelen. Daarbij willen we geen dubbel werk leveren, maar voortborduren op de verschillende ideeën over infrastructuurplanning die er al liggen, zoals de industriële clusterplannen die in het koploperprogramma worden gemaakt en het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). De coalitie richt zich op het samenbrengen van informatie over de vraag naar en aanbod van windenergie en ziet de overheid als aangewezen partij om de regie hierin te nemen en passende beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor een slimme afstemming van vraag en aanbod, bijvoorbeeld via een routekaart elektrificatie.

4. Hoe willen jullie ervoor gaan zorgen dat er ook tijdig infrastructuur beschikbaar is?

Op basis van gezamenlijke groeiplannen krijgt de netbeheerder meer zekerheid om tijdig infrastructuur te ontwikkelen. Ook wil de coalitie samen met de netbeheerders oplossingen vinden voor barrieres voor de tijdige aanleg van infrastructuur. Daarnaast is bekostiging van die infrastructuur een belangrijk aspect. De coalitie wil daarom samen met de overheid en de netbeheerders de impact van de nettarieven op investeringen in (hybride) elektrificatie inzichtelijke maken.

5. Elektrificatie of waterstof?

De coalitie zet zich in voor succesvolle directe en indirecte elektrificatie, zoals het produceren van waterstof met groene elektriciteit via elektrolyse. Beide opties zijn – naast andere – belangrijke verduurzamingsopties voor de industrie. Hiervoor is toegang tot voldoende, betaalbaar en betrouwbare hernieuwbare elektriciteit noodzakelijk. De windsector gaat wil dit gaan leveren. Daarnaast zullen ook andere opties, zoals CCS (o.a. voor blauwe waterstof) en energiebesparing een belangrijke rol spelen naast elektrificatie. Wij realiseren ons dat dit een opgave voor de lange termijn is, en daarom is het juist zo belangrijk om plannen af te stemmen. Er is bovendien nog meer nodig: de ondersteuning voor deze verduurzamingsopties moet worden verbreed en verbeterd, vanuit bestaande subsidiemechanismen zoals de SDE++, maar ook vanuit Europese wet- en regelgeving. Daar willen de sectoren samen optrekken, bijvoorbeeld door in de bestaande cross-sector werkgroep Power-to-Heat – die valt onder het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit van het klimaatakkoord – voorstellen uit te werken.

6. Hoe zorgen jullie ervoor dat de markten voor vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd?

Bij de industrie zit nog veel aarzeling om lange termijncontracten af te sluiten voor stroomafname, terwijl de windsector juist op zoek is naar lange termijn toezeggingen om haar businesscase rond te krijgen. Daar waar tegengestelde belangen zijn, wil de coalitie verder met elkaar in gesprek, juist op bedrijfsniveau. De industrie is divers en ieder bedrijf heeft een andere behoefte: daarom zijn maatwerkoplossingen belangrijk. De sectoren willen ook verder in gesprek gaan met financiers om samen nieuwe, innovatieve businessmodellen te bedenken waarbij kunnen risico’s worden verkleind en meer verspreid over de keten. Een voorbeeld is verder onderzoeken of industriële bedrijven kunnen en willen mee-investeren in windenergie.

7. En hoe zit het met de kansen en bedreigingen van flexibiliteit?

De coalitie zet zich in voor een flexibeler energiesysteem dat leveringszekerheid en betaalbaarheid borgt. Flexibiliteit aan de vraagkant moet zich nog verder ontwikkelen. De coalitie wil zich richten op de barrieres voor de industrie om flexibiliteit te gaan leveren, maar ook op de kansen die het de industrie kan bieden, met name door samen te werken met de energiesector. Ook hier liggen kosten en opbrengsten meestal niet bij dezelfde partij, en daarom is samenwerking in de keten nodig. Verder onderzoek naar de kansen wil de coalitie samen oppakken met de netbeheerders.

8. Kijken jullie ook nog verder naar andere sectoren?

Wind meets Industry begint bij de windsector en de industriële clusters. Er zijn veel vragen gesteld over raakvlakken met andere sectoren en initiatieven. In principe gaat Wind meets Industry daar niet over. Tegelijk zien we ook dat wij onderdeel zijn van een complexe puzzel, dus waar dat logisch lijkt zullen wij meedenken om andere problemen te helpen oplossen. Er zijn diverse raakvlakken met andere sectoren en overleggen, zoals het Noordzeeoverleg, clusterplannen en Regionale Energie Strategieën (RES’en). Ook internationaal zijn er ontwikkelingen met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. De komende maanden gaan wij onderzoeken hoe en met wie we onze coalitie kunnen verbreden. De coalitie maakt daar zoveel mogelijk gebruik van en haakt graag vertegenwoordigers van deze initiatieven aan. Als je ideeën hebt over het versnellen van de energietransitie of het verbeteren van cross-sectorale samenwerking, schroom dan niet om je hier bij ons te melden. Wij staan open voor nieuwe ideeën en mensen die met ons aan de slag willen met de elektrificatie van de industrie en de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies.
Lees voor meer informatie ons privacy verklaring!

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.